Restaurants, bar et coffee shop in District 1

The best place to eat and enjoy life in District 1

La Brasserie Restaurant - Hotel Nikko Saigon

Hãy đến 235 Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, 1 ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy La Brasserie Restaurant - Hotel Nikko Saigon. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, La Brasserie Restaurant - Hotel Nikko Saigon được đánh giá 4.2 điểm. Bạn đã đến La Brasserie Restaurant - Hotel Nikko Saigon chưa? Rất đáng để thử đấy!

Nhà Hàng Parsley - Steak, Pasta & Hơn Thế Nữa!

Hãy đến 130 Đường Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Nhà Hàng Parsley - Steak, Pasta & Hơn Thế Nữa!. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Nhà Hàng Parsley - Steak, Pasta & Hơn Thế Nữa! được đánh giá 4.9 điểm. Bạn đã đến Nhà Hàng Parsley - Steak, Pasta & Hơn Thế Nữa! chưa? Rất đáng để thử đấy!

Cocotte - Ben Thanh

Bạn có thể tìm thấy Cocotte - Ben Thanh tại 136/11 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cocotte - Ben Thanh được 4.4 điểm. Hãy thử đến Cocotte - Ben Thanh trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Tomatito Saigon - Tapas Bar

Hãy đến 171 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Tomatito Saigon - Tapas Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Tomatito Saigon - Tapas Bar được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến Tomatito Saigon - Tapas Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

L'Usine Le Thanh Ton (L'Usine)

Hãy đến 19 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy L'Usine Le Thanh Ton (L'Usine). Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, L'Usine Le Thanh Ton (L'Usine) được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến L'Usine Le Thanh Ton (L'Usine) chưa? Rất đáng để thử đấy!

Layla - Eatery & Bar

Hãy đến Second floor, 63 Đông Du, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Layla - Eatery & Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Layla - Eatery & Bar được đánh giá 4.5 điểm. Bạn đã đến Layla - Eatery & Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

Le Corto - Nhà Hàng Pháp

Hãy đến 5D Đường Nguyễn Siêu, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Le Corto - Nhà Hàng Pháp. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Le Corto - Nhà Hàng Pháp được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến Le Corto - Nhà Hàng Pháp chưa? Rất đáng để thử đấy!

Belgo - Quận 3

Hãy đến 159A Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Belgo - Quận 3. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Belgo - Quận 3 được đánh giá 4.5 điểm. Bạn đã đến Belgo - Quận 3 chưa? Rất đáng để thử đấy!

Di Mai Vietnamese Restaurant - Landmark 81

Bạn có thể tìm thấy Di Mai Vietnamese Restaurant - Landmark 81 tại L02-03 The Landmark, 772 Điện Biên Phủ, P. 22 ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Di Mai Vietnamese Restaurant - Landmark 81 được 4.2 điểm. Hãy thử đến Di Mai Vietnamese Restaurant - Landmark 81 trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Marc&Jen - Healthy Juice & Coffee

Bạn có thể tìm thấy Marc&Jen - Healthy Juice & Coffee tại 3rd floor, 252 Le Thanh Ton ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Marc&Jen - Healthy Juice & Coffee được 4.3 điểm. Hãy thử đến Marc&Jen - Healthy Juice & Coffee trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Mekong Kitchen

Hãy đến 158 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Mekong Kitchen. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Mekong Kitchen được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến Mekong Kitchen chưa? Rất đáng để thử đấy!

OMG!

Bạn có thể tìm thấy OMG! tại 15-17-19 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá OMG! được 4.2 điểm. Hãy thử đến OMG! trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

SH Garden

Bạn có thể tìm thấy SH Garden tại 26 Dong Khoi, Ho Chi Minh City Vietnam ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá SH Garden được 4.5 điểm. Hãy thử đến SH Garden trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Brix Wine Bar & Kitchen

Hãy đến 42 Pasteur, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Brix Wine Bar & Kitchen. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Brix Wine Bar & Kitchen được đánh giá 4.2 điểm. Bạn đã đến Brix Wine Bar & Kitchen chưa? Rất đáng để thử đấy!

Pizza 4P's Saigon Centre

Bạn có thể tìm thấy Pizza 4P's Saigon Centre tại Centre Shopping Mall, 65 Đường Lê Lợi, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Pizza 4P's Saigon Centre được 4.8 điểm. Hãy thử đến Pizza 4P's Saigon Centre trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Natraj Indian Cuisine Restaurant

Bạn có thể tìm thấy Natraj Indian Cuisine Restaurant tại 41 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Natraj Indian Cuisine Restaurant được 4.5 điểm. Hãy thử đến Natraj Indian Cuisine Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Journeys Sandwich Cafe - Backpacker District

Hãy đến Tầng 1, 34 Phan Bội Châu, phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Journeys Sandwich Cafe - Backpacker District. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Journeys Sandwich Cafe - Backpacker District được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến Journeys Sandwich Cafe - Backpacker District chưa? Rất đáng để thử đấy!

Soul Ben Thanh Restaurant & Bar

Hãy đến Số 7A Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Soul Ben Thanh Restaurant & Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Soul Ben Thanh Restaurant & Bar được đánh giá 4.5 điểm. Bạn đã đến Soul Ben Thanh Restaurant & Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

Pizza 4P's Ben Thanh

Hãy đến 8 Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pizza 4P's Ben Thanh. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pizza 4P's Ben Thanh được đánh giá 4.8 điểm. Bạn đã đến Pizza 4P's Ben Thanh chưa? Rất đáng để thử đấy!

Bun Cha 145

Bạn có thể tìm thấy Bun Cha 145 tại 145 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bun Cha 145 được 4.3 điểm. Hãy thử đến Bun Cha 145 trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

NAM Vietnamese Rooftop Kitchen

Bạn có thể tìm thấy NAM Vietnamese Rooftop Kitchen tại 242 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá NAM Vietnamese Rooftop Kitchen được 4.4 điểm. Hãy thử đến NAM Vietnamese Rooftop Kitchen trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Pizza 4P's Le Thanh Ton

Hãy đến 8/15 Le Thanh Ton, Ward, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pizza 4P's Le Thanh Ton. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pizza 4P's Le Thanh Ton được đánh giá 4.7 điểm. Bạn đã đến Pizza 4P's Le Thanh Ton chưa? Rất đáng để thử đấy!

Journeys Sandwich Bistro - Ben Thanh District

Bạn có thể tìm thấy Journeys Sandwich Bistro - Ben Thanh District tại Tầng 1, 30-36 Phan Bội Châu, phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Journeys Sandwich Bistro - Ben Thanh District được 4.4 điểm. Hãy thử đến Journeys Sandwich Bistro - Ben Thanh District trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Bep Me In

Bạn có thể tìm thấy Bep Me In tại Hẻm 165, 50 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bep Me In được 4.4 điểm. Hãy thử đến Bep Me In trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Cafe Zoom

Hãy đến 169A de Tham Pham Ngu Lao Area ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Cafe Zoom. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cafe Zoom được đánh giá 4.0 điểm. Bạn đã đến Cafe Zoom chưa? Rất đáng để thử đấy!

Dalcheeni HCMC

Hãy đến 2A Ngô Văn Năm, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Dalcheeni HCMC. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Dalcheeni HCMC được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến Dalcheeni HCMC chưa? Rất đáng để thử đấy!

Dao Place Vietnamese Restaurant

Bạn có thể tìm thấy Dao Place Vietnamese Restaurant tại 220 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Dao Place Vietnamese Restaurant được 4.1 điểm. Hãy thử đến Dao Place Vietnamese Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Chanh Bistro Rooftop Saigon LTT

Hãy đến 215 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Chanh Bistro Rooftop Saigon LTT. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Chanh Bistro Rooftop Saigon LTT được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến Chanh Bistro Rooftop Saigon LTT chưa? Rất đáng để thử đấy!

Anan Saigon

Bạn có thể tìm thấy Anan Saigon tại 89 Tôn Thất Đạm, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Anan Saigon được 4.4 điểm. Hãy thử đến Anan Saigon trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

La Fiesta

Bạn có thể tìm thấy La Fiesta tại 33 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá La Fiesta được 4.5 điểm. Hãy thử đến La Fiesta trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

B3 Steakhouse & Craft beer

Bạn có thể tìm thấy B3 Steakhouse & Craft beer tại 90 Nguyễn Huệ, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá B3 Steakhouse & Craft beer được 4.6 điểm. Hãy thử đến B3 Steakhouse & Craft beer trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

The View Rooftop Bar

Hãy đến On the 9th floor of Duc Vuong Hotel, 195 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy The View Rooftop Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The View Rooftop Bar được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến The View Rooftop Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

Zeytun Restaurant

Hãy đến 185 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Zeytun Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Zeytun Restaurant được đánh giá 4 điểm. Bạn đã đến Zeytun Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Huong Lai Restaurant

Bạn có thể tìm thấy Huong Lai Restaurant tại 38 Lý Tự Trọng, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Huong Lai Restaurant được 4.5 điểm. Hãy thử đến Huong Lai Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Pho 24 - 23 25 Tran Nhat Duat St

Hãy đến 23-25 Tran Nhat Duat St ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pho 24 - 23 25 Tran Nhat Duat St. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pho 24 - 23 25 Tran Nhat Duat St được đánh giá 4 điểm. Bạn đã đến Pho 24 - 23 25 Tran Nhat Duat St chưa? Rất đáng để thử đấy!

The Mạch House

Hãy đến 75 Pasteur, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Mạch House. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Mạch House được đánh giá 4.2 điểm. Bạn đã đến The Mạch House chưa? Rất đáng để thử đấy!

East West Brewing Co.

Hãy đến 181-185 Lý Tự Trọng ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy East West Brewing Co.. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, East West Brewing Co. được đánh giá 4.5 điểm. Bạn đã đến East West Brewing Co. chưa? Rất đáng để thử đấy!

Wrap & Roll

Bạn có thể tìm thấy Wrap & Roll tại SC Vivo City, Tầng 4, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Wrap & Roll được 3.9 điểm. Hãy thử đến Wrap & Roll trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Lemongrass

Hãy đến 4 Nguyễn Thiệp, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Lemongrass. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Lemongrass được đánh giá 3.9 điểm. Bạn đã đến Lemongrass chưa? Rất đáng để thử đấy!

Pasteur Street Brewing Company

Bạn có thể tìm thấy Pasteur Street Brewing Company tại 144 Pasteur, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Pasteur Street Brewing Company được 4.5 điểm. Hãy thử đến Pasteur Street Brewing Company trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Nha Hang Asian Kitchen

Bạn có thể tìm thấy Nha Hang Asian Kitchen tại 185 6-8, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Nha Hang Asian Kitchen được 4.2 điểm. Hãy thử đến Nha Hang Asian Kitchen trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Royal Saigon Restaurant

Hãy đến 40 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Royal Saigon Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Royal Saigon Restaurant được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến Royal Saigon Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

The Vintage Emporium Da Kao

Hãy đến 95 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Vintage Emporium Da Kao. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Vintage Emporium Da Kao được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến The Vintage Emporium Da Kao chưa? Rất đáng để thử đấy!

The Racha Room Restaurant

Bạn có thể tìm thấy The Racha Room Restaurant tại 12-14 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Racha Room Restaurant được 4.5 điểm. Hãy thử đến The Racha Room Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Phở Hùng

Hãy đến 243 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Phở Hùng. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Phở Hùng được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến Phở Hùng chưa? Rất đáng để thử đấy!

ABC Bakery & Cafe

Hãy đến 175 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy ABC Bakery & Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, ABC Bakery & Cafe được đánh giá 4.1 điểm. Bạn đã đến ABC Bakery & Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

Beirut - Mediterranean Kitchen & Lounge

Hãy đến 21 Ngô Đức Kế, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Beirut - Mediterranean Kitchen & Lounge. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Beirut - Mediterranean Kitchen & Lounge được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến Beirut - Mediterranean Kitchen & Lounge chưa? Rất đáng để thử đấy!

Secret House - Restaurant & Cafe

Bạn có thể tìm thấy Secret House - Restaurant & Cafe tại 55/3 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Secret House - Restaurant & Cafe được 4.4 điểm. Hãy thử đến Secret House - Restaurant & Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Mandarine Restaurant

Hãy đến 11a Ngô Văn Năm, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Mandarine Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Mandarine Restaurant được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến Mandarine Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Phatty's Sports Bar & Grill

Hãy đến 48 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Phatty's Sports Bar & Grill. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Phatty's Sports Bar & Grill được đánh giá 4.1 điểm. Bạn đã đến Phatty's Sports Bar & Grill chưa? Rất đáng để thử đấy!

Secret Garden - Home-Cooked Vietnamese

Hãy đến 158 Pasteur, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Secret Garden - Home-Cooked Vietnamese. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Secret Garden - Home-Cooked Vietnamese được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến Secret Garden - Home-Cooked Vietnamese chưa? Rất đáng để thử đấy!

Fanny

Hãy đến Vincom Đồng Khởi, B3-20, PhườngBến Nghé, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Fanny. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Fanny được đánh giá 3.9 điểm. Bạn đã đến Fanny chưa? Rất đáng để thử đấy!

Temple Club

Hãy đến 29-31 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Temple Club. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Temple Club được đánh giá 4.2 điểm. Bạn đã đến Temple Club chưa? Rất đáng để thử đấy!

Bánh mì Như Lan

Bạn có thể tìm thấy Bánh mì Như Lan tại 50 Hàm Nghi ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bánh mì Như Lan được 4.2 điểm. Hãy thử đến Bánh mì Như Lan trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Bánh Xèo 46A

Bạn có thể tìm thấy Bánh Xèo 46A tại 46 Đinh Công Tráng, Tân Định ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bánh Xèo 46A được 3.6 điểm. Hãy thử đến Bánh Xèo 46A trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Five Oysters

Hãy đến 234 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Five Oysters. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Five Oysters được đánh giá 4.1 điểm. Bạn đã đến Five Oysters chưa? Rất đáng để thử đấy!

SH Garden

Hãy đến Rooftop, 98 Nguyễn Huệ, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy SH Garden. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, SH Garden được đánh giá 4.2 điểm. Bạn đã đến SH Garden chưa? Rất đáng để thử đấy!

The Refinery

Hãy đến 74/7c Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Refinery. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Refinery được đánh giá 4.1 điểm. Bạn đã đến The Refinery chưa? Rất đáng để thử đấy!

Highlands Coffee

Hãy đến 187 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Highlands Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Highlands Coffee được đánh giá 4.2 điểm. Bạn đã đến Highlands Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

Le Jardin

Bạn có thể tìm thấy Le Jardin tại 31 Thái Văn Lung, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Le Jardin được 4.0 điểm. Hãy thử đến Le Jardin trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

52/3 Kitchen & Bar

Bạn có thể tìm thấy 52/3 Kitchen & Bar tại 52 Đông Du, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá 52/3 Kitchen & Bar được 4.5 điểm. Hãy thử đến 52/3 Kitchen & Bar trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Bookworm's Coffee

Hãy đến 4 Đỗ Quang Đẩu, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Bookworm's Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bookworm's Coffee được đánh giá 4 điểm. Bạn đã đến Bookworm's Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

The Long

Hãy đến 36 22, Nguyễn Huệ ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Long. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Long được đánh giá 4.5 điểm. Bạn đã đến The Long chưa? Rất đáng để thử đấy!

'NAMO Italian Restaurant

Bạn có thể tìm thấy 'NAMO Italian Restaurant tại 74/6 Hai Bà Trưng, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá 'NAMO Italian Restaurant được 4.3 điểm. Hãy thử đến 'NAMO Italian Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Ngon Restaurant

Hãy đến 160 Pasteur, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ngon Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ngon Restaurant được đánh giá 4.1 điểm. Bạn đã đến Ngon Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Ngon 138 Restaurant

Hãy đến 138 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ngon 138 Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ngon 138 Restaurant được đánh giá 4.1 điểm. Bạn đã đến Ngon 138 Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Nhà hàng Ngon

Hãy đến 160 Pasteur, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Nhà hàng Ngon. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Nhà hàng Ngon được đánh giá 4.0 điểm. Bạn đã đến Nhà hàng Ngon chưa? Rất đáng để thử đấy!

Pho 2000 - Phan Chu Trinh Bến Thành

Hãy đến 1-3 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pho 2000 - Phan Chu Trinh Bến Thành. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pho 2000 - Phan Chu Trinh Bến Thành được đánh giá 3.8 điểm. Bạn đã đến Pho 2000 - Phan Chu Trinh Bến Thành chưa? Rất đáng để thử đấy!

Baba's Kitchen Bùi Viện

Bạn có thể tìm thấy Baba's Kitchen Bùi Viện tại 274 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Baba's Kitchen Bùi Viện được 4.5 điểm. Hãy thử đến Baba's Kitchen Bùi Viện trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Poke Saigon Ly Tu Trong

Bạn có thể tìm thấy Poke Saigon Ly Tu Trong tại First floor, 42 Bis Lý Tự Trọng, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Poke Saigon Ly Tu Trong được 4.7 điểm. Hãy thử đến Poke Saigon Ly Tu Trong trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Poke Saigon

Bạn có thể tìm thấy Poke Saigon tại Tầng 2, Chung cư 42, Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Poke Saigon được 4.6 điểm. Hãy thử đến Poke Saigon trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Li Bai Restaurant

Hãy đến Tầng 2, Sheraton Saigon Hotel & Towers, 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Li Bai Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Li Bai Restaurant được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến Li Bai Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Shamballa Vegetarian, Restaurant & Tea House

Bạn có thể tìm thấy Shamballa Vegetarian, Restaurant & Tea House tại 17-19 Trịnh Văn Cấn, St ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Shamballa Vegetarian, Restaurant & Tea House được 4.7 điểm. Hãy thử đến Shamballa Vegetarian, Restaurant & Tea House trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Banana Mama Rooftop & Kitchen

Hãy đến Tầng 10, 102 ABC Cống Quynh - WMC TOWER ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Banana Mama Rooftop & Kitchen. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Banana Mama Rooftop & Kitchen được đánh giá 5.0 điểm. Bạn đã đến Banana Mama Rooftop & Kitchen chưa? Rất đáng để thử đấy!

Signature Restaurant

Hãy đến 88 Đồng Khởi ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Signature Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Signature Restaurant được đánh giá 1 điểm. Bạn đã đến Signature Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Bun Bo Nam Bo - Ba Ba

Bạn có thể tìm thấy Bun Bo Nam Bo - Ba Ba tại 76 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bun Bo Nam Bo - Ba Ba được 4.6 điểm. Hãy thử đến Bun Bo Nam Bo - Ba Ba trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Ngon Villa Saigon

Bạn có thể tìm thấy Ngon Villa Saigon tại 193 Hai Bà Trưng, Street ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Ngon Villa Saigon được 4.5 điểm. Hãy thử đến Ngon Villa Saigon trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Little HaNoi Egg Coffee

Hãy đến 119/5 Yersin, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Little HaNoi Egg Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Little HaNoi Egg Coffee được đánh giá 4.8 điểm. Bạn đã đến Little HaNoi Egg Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

Marcel Gourmet Burger

Bạn có thể tìm thấy Marcel Gourmet Burger tại 132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Marcel Gourmet Burger được 4.6 điểm. Hãy thử đến Marcel Gourmet Burger trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Cyclo Resto

Hãy đến 6/28 Cách Mạng Tháng Tám, ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Cyclo Resto. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cyclo Resto được đánh giá 4.5 điểm. Bạn đã đến Cyclo Resto chưa? Rất đáng để thử đấy!

Vo Roof Garden

Bạn có thể tìm thấy Vo Roof Garden tại Level 7 (Rooftop, 44 Nguyễn Huệ, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Vo Roof Garden được 4.8 điểm. Hãy thử đến Vo Roof Garden trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Den Long Home Cooked Vietnamese Restaurant

Hãy đến 1st Floor, 130 Đường Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Den Long Home Cooked Vietnamese Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Den Long Home Cooked Vietnamese Restaurant được đánh giá 4.5 điểm. Bạn đã đến Den Long Home Cooked Vietnamese Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

The Garlik De Tham Restaurant

Hãy đến 216 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Garlik De Tham Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Garlik De Tham Restaurant được đánh giá 4.6 điểm. Bạn đã đến The Garlik De Tham Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Aloha Boys Poke, Salad & Juice Bar

Hãy đến 242 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Aloha Boys Poke, Salad & Juice Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Aloha Boys Poke, Salad & Juice Bar được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến Aloha Boys Poke, Salad & Juice Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

Heart of Darkness Craft Brewery

Hãy đến 31D Lý Tự Trọng, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Heart of Darkness Craft Brewery. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Heart of Darkness Craft Brewery được đánh giá 4.6 điểm. Bạn đã đến Heart of Darkness Craft Brewery chưa? Rất đáng để thử đấy!

Hum Vegetarian, Lounge & Restaurant

Hãy đến 2 Thi Sách, P ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hum Vegetarian, Lounge & Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hum Vegetarian, Lounge & Restaurant được đánh giá 4.6 điểm. Bạn đã đến Hum Vegetarian, Lounge & Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Propaganda Bistro

Bạn có thể tìm thấy Propaganda Bistro tại 21 Hàn Thuyên, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Propaganda Bistro được 4.4 điểm. Hãy thử đến Propaganda Bistro trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Xu Restaurant Lounge

Bạn có thể tìm thấy Xu Restaurant Lounge tại 75 Hai Bà Trưng, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Xu Restaurant Lounge được 4.3 điểm. Hãy thử đến Xu Restaurant Lounge trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

KOTO Saigon Restaurant & Cooking Classes

Bạn có thể tìm thấy KOTO Saigon Restaurant & Cooking Classes tại 74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá KOTO Saigon Restaurant & Cooking Classes được 4.3 điểm. Hãy thử đến KOTO Saigon Restaurant & Cooking Classes trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Vietnam House Restaurant

Hãy đến 93-95-97 Đồng Khởi, P ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Vietnam House Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Vietnam House Restaurant được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến Vietnam House Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Chuck's Burgers

Bạn có thể tìm thấy Chuck's Burgers tại 71 Pasteur, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Chuck's Burgers được 4.4 điểm. Hãy thử đến Chuck's Burgers trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

The Daun Restaurant

Bạn có thể tìm thấy The Daun Restaurant tại 48 Lê Lai, Phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Daun Restaurant được 4.3 điểm. Hãy thử đến The Daun Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Secret Garden 12 Nguyen Thiep Branch

Hãy đến 12-14 Nguyễn Thiệp, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Secret Garden 12 Nguyen Thiep Branch. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Secret Garden 12 Nguyen Thiep Branch được đánh giá 4.5 điểm. Bạn đã đến Secret Garden 12 Nguyen Thiep Branch chưa? Rất đáng để thử đấy!

Hard Rock Cafe

Hãy đến 39 Lê Duẩn, Street ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hard Rock Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hard Rock Cafe được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến Hard Rock Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

El Gaucho Argentinian Steakhouse Hai Ba Trung

Bạn có thể tìm thấy El Gaucho Argentinian Steakhouse Hai Ba Trung tại 74/1 Hai Bà Trưng, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá El Gaucho Argentinian Steakhouse Hai Ba Trung được 4.5 điểm. Hãy thử đến El Gaucho Argentinian Steakhouse Hai Ba Trung trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Mumtaz Indian Restaurant

Bạn có thể tìm thấy Mumtaz Indian Restaurant tại 226 Bùi Viện ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Mumtaz Indian Restaurant được 4.4 điểm. Hãy thử đến Mumtaz Indian Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

MAY Restaurant and Lounge

Bạn có thể tìm thấy MAY Restaurant and Lounge tại 56 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá MAY Restaurant and Lounge được 4.6 điểm. Hãy thử đến MAY Restaurant and Lounge trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Chuck's Burgers

Hãy đến 71 Pasteur, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Chuck's Burgers. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Chuck's Burgers được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến Chuck's Burgers chưa? Rất đáng để thử đấy!

Eleven Vietnamese Restaurant

Hãy đến 29 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Eleven Vietnamese Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Eleven Vietnamese Restaurant được đánh giá 4.5 điểm. Bạn đã đến Eleven Vietnamese Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Hoa Tuc

Hãy đến 74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hoa Tuc. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hoa Tuc được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến Hoa Tuc chưa? Rất đáng để thử đấy!

The Workshop

Bạn có thể tìm thấy The Workshop tại 27 Ngô Đức Kế, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Workshop được 4.4 điểm. Hãy thử đến The Workshop trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Banh Mi Huynh Hoa

Bạn có thể tìm thấy Banh Mi Huynh Hoa tại 26 Lê Thị Riêng, P.BT ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Banh Mi Huynh Hoa được 4.3 điểm. Hãy thử đến Banh Mi Huynh Hoa trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Pho Le

Hãy đến 415 Nguyễn Trãi, Phường 7 ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pho Le. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pho Le được đánh giá 4.1 điểm. Bạn đã đến Pho Le chưa? Rất đáng để thử đấy!

Ngoc Chau Garden

Hãy đến 116 Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ngoc Chau Garden. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ngoc Chau Garden được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến Ngoc Chau Garden chưa? Rất đáng để thử đấy!

Carpaccio

Bạn có thể tìm thấy Carpaccio tại 79 Hai Bà Trưng, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Carpaccio được 4.4 điểm. Hãy thử đến Carpaccio trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Cong Caphe

Bạn có thể tìm thấy Cong Caphe tại 26 Lý Tự Trọng, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cong Caphe được 4.3 điểm. Hãy thử đến Cong Caphe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Soul Burger

Bạn có thể tìm thấy Soul Burger tại 1st Floor, 4 Đường Phan Bội Châu, Phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Soul Burger được 4.2 điểm. Hãy thử đến Soul Burger trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Tous les jours

Bạn có thể tìm thấy Tous les jours tại Tầng B2 - Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Tous les jours được 3.8 điểm. Hãy thử đến Tous les jours trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Haidilao Bitexco Tower

Hãy đến 2 Hải Triều, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Haidilao Bitexco Tower. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Haidilao Bitexco Tower được đánh giá 4.5 điểm. Bạn đã đến Haidilao Bitexco Tower chưa? Rất đáng để thử đấy!

Bosgaurus Coffee

Hãy đến 1D5, 92, Villa, Nguyễn Hữu Cảnh, Saigon Pearl ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Bosgaurus Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bosgaurus Coffee được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến Bosgaurus Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

Pho 24

Bạn có thể tìm thấy Pho 24 tại 71 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Pho 24 được 4.5 điểm. Hãy thử đến Pho 24 trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Arirang BBQ

Hãy đến 3rd Floor, 2 Đồng Khởi, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Arirang BBQ. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Arirang BBQ được đánh giá 4.2 điểm. Bạn đã đến Arirang BBQ chưa? Rất đáng để thử đấy!

RuNam Bistro

Hãy đến 2-4-6, Đồng Khởi, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy RuNam Bistro. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, RuNam Bistro được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến RuNam Bistro chưa? Rất đáng để thử đấy!

Universal Sports Bar

Bạn có thể tìm thấy Universal Sports Bar tại 90 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Universal Sports Bar được 3.8 điểm. Hãy thử đến Universal Sports Bar trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Pizza 4P's Vo Van Kiet

Hãy đến 608 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pizza 4P's Vo Van Kiet. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pizza 4P's Vo Van Kiet được đánh giá 4.9 điểm. Bạn đã đến Pizza 4P's Vo Van Kiet chưa? Rất đáng để thử đấy!

The Dome Dining & Drinks

Hãy đến 2 Đồng Khởi, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Dome Dining & Drinks. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Dome Dining & Drinks được đánh giá 4.6 điểm. Bạn đã đến The Dome Dining & Drinks chưa? Rất đáng để thử đấy!

Cong Caphe

Hãy đến 93 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Cong Caphe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cong Caphe được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến Cong Caphe chưa? Rất đáng để thử đấy!

Cocotte Da Kao

Bạn có thể tìm thấy Cocotte Da Kao tại Hẻm 18A/67 Nguyễn Thị Minh, Đa Kao ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cocotte Da Kao được 4.5 điểm. Hãy thử đến Cocotte Da Kao trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Warda Shisha Lounge and Restaurant

Bạn có thể tìm thấy Warda Shisha Lounge and Restaurant tại 71 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Warda Shisha Lounge and Restaurant được 4.3 điểm. Hãy thử đến Warda Shisha Lounge and Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Cappuccino

Bạn có thể tìm thấy Cappuccino tại 5H Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cappuccino được 5 điểm. Hãy thử đến Cappuccino trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

The Lunch Lady (Nguyen Thi Thanh)

Hãy đến Chung Cư, Lô D, Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Lunch Lady (Nguyen Thi Thanh). Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Lunch Lady (Nguyen Thi Thanh) được đánh giá 3.6 điểm. Bạn đã đến The Lunch Lady (Nguyen Thi Thanh) chưa? Rất đáng để thử đấy!

Ministry Of Foods - Japanese Cafe MOF

Hãy đến 30 Đường Lê Lợi, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ministry Of Foods - Japanese Cafe MOF. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ministry Of Foods - Japanese Cafe MOF được đánh giá 4.5 điểm. Bạn đã đến Ministry Of Foods - Japanese Cafe MOF chưa? Rất đáng để thử đấy!

Ran Bien 6

Bạn có thể tìm thấy Ran Bien 6 tại 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Ran Bien 6 được 3.9 điểm. Hãy thử đến Ran Bien 6 trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Chickita - Flame Grilled Chicken

Hãy đến 94 Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Chickita - Flame Grilled Chicken. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Chickita - Flame Grilled Chicken được đánh giá 4.6 điểm. Bạn đã đến Chickita - Flame Grilled Chicken chưa? Rất đáng để thử đấy!

Tokisu Nada

Bạn có thể tìm thấy Tokisu Nada tại 8a/a9 Thái Văn Lung, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Tokisu Nada được 4.4 điểm. Hãy thử đến Tokisu Nada trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Corked Tales - The Cocktail Bar

Hãy đến M Floor, CJ Building, 6 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Corked Tales - The Cocktail Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Corked Tales - The Cocktail Bar được đánh giá 4.6 điểm. Bạn đã đến Corked Tales - The Cocktail Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

Kamakura

Hãy đến 21 Phan Kế Bính, Đa Kao ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Kamakura. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Kamakura được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến Kamakura chưa? Rất đáng để thử đấy!

Gogi House

Hãy đến 191 Nguyễn Thái Học, P ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Gogi House. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Gogi House được đánh giá 4 điểm. Bạn đã đến Gogi House chưa? Rất đáng để thử đấy!

Saigon Vieux Coffee.

Hãy đến 40 Nguyễn Huệ, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Saigon Vieux Coffee.. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Saigon Vieux Coffee. được đánh giá 4.6 điểm. Bạn đã đến Saigon Vieux Coffee. chưa? Rất đáng để thử đấy!

Atrium Lounge

Hãy đến 8-15 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Atrium Lounge. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Atrium Lounge được đánh giá 4.5 điểm. Bạn đã đến Atrium Lounge chưa? Rất đáng để thử đấy!

Stir Crazy Mongolian Grill BBQ

Bạn có thể tìm thấy Stir Crazy Mongolian Grill BBQ tại 3345 East Patrick Lane #100, Las Vegas ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Stir Crazy Mongolian Grill BBQ được 4.6 điểm. Hãy thử đến Stir Crazy Mongolian Grill BBQ trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Infinity Coffee

Bạn có thể tìm thấy Infinity Coffee tại 71c Đồng Khởi, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Infinity Coffee được 4.5 điểm. Hãy thử đến Infinity Coffee trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Topping Beef

Hãy đến 106A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Topping Beef. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Topping Beef được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến Topping Beef chưa? Rất đáng để thử đấy!

Metropolis Coffee

Hãy đến 1230 Quang Trung, Phường 8 ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Metropolis Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Metropolis Coffee được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến Metropolis Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

30-4 Cafe Restaurant

Hãy đến 1 Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy 30-4 Cafe Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, 30-4 Cafe Restaurant được đánh giá 4.1 điểm. Bạn đã đến 30-4 Cafe Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Phở Quỳnh

Hãy đến 323 Phạm Ngũ Lão, ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Phở Quỳnh. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Phở Quỳnh được đánh giá 4 điểm. Bạn đã đến Phở Quỳnh chưa? Rất đáng để thử đấy!

Quan Oc 49B Seafood Shop 49B

Bạn có thể tìm thấy Quan Oc 49B Seafood Shop 49B tại Vietnam, 49B Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Quan Oc 49B Seafood Shop 49B được 4.4 điểm. Hãy thử đến Quan Oc 49B Seafood Shop 49B trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

82 Cafe

Bạn có thể tìm thấy 82 Cafe tại 82 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá 82 Cafe được 4 điểm. Hãy thử đến 82 Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

The Gangs

Hãy đến 32 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Gangs. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Gangs được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến The Gangs chưa? Rất đáng để thử đấy!

Vietcetera Cafe Ly Tu Trong

Bạn có thể tìm thấy Vietcetera Cafe Ly Tu Trong tại 77 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Vietcetera Cafe Ly Tu Trong được 4.7 điểm. Hãy thử đến Vietcetera Cafe Ly Tu Trong trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Zahrah Coffee Lounge & Rooftop

Hãy đến 19 Đỗ Quang Đẩu, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Zahrah Coffee Lounge & Rooftop. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Zahrah Coffee Lounge & Rooftop được đánh giá 4.6 điểm. Bạn đã đến Zahrah Coffee Lounge & Rooftop chưa? Rất đáng để thử đấy!

Downtown Steakhouse

Hãy đến 42 Nguyễn Huệ ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Downtown Steakhouse. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Downtown Steakhouse được đánh giá 5.0 điểm. Bạn đã đến Downtown Steakhouse chưa? Rất đáng để thử đấy!

The Running Bean

Hãy đến 115 Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Running Bean. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Running Bean được đánh giá 4.4 điểm. Bạn đã đến The Running Bean chưa? Rất đáng để thử đấy!

Allez Boo

Hãy đến 267 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Allez Boo. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Allez Boo được đánh giá 3 điểm. Bạn đã đến Allez Boo chưa? Rất đáng để thử đấy!

Easy Tiger - Gin Bar

Bạn có thể tìm thấy Easy Tiger - Gin Bar tại 24 Bis Đông Du, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Easy Tiger - Gin Bar được 5 điểm. Hãy thử đến Easy Tiger - Gin Bar trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Mulligans SaiGon

Bạn có thể tìm thấy Mulligans SaiGon tại 7A Lê Công Kiều, Phường Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Mulligans SaiGon được 5 điểm. Hãy thử đến Mulligans SaiGon trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Skewers

Bạn có thể tìm thấy Skewers tại 9A Thái Văn Lung, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Skewers được 4.4 điểm. Hãy thử đến Skewers trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Ciao Bella District 1

Hãy đến 11 Đông Du, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ciao Bella District 1. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ciao Bella District 1 được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến Ciao Bella District 1 chưa? Rất đáng để thử đấy!

The Elbow Room

Bạn có thể tìm thấy The Elbow Room tại 52 Pasteur, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Elbow Room được 4.3 điểm. Hãy thử đến The Elbow Room trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Sorae Restaurant - Lounge

Bạn có thể tìm thấy Sorae Restaurant - Lounge tại Tầng 24 - 25, AB Tower, 76A Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Sorae Restaurant - Lounge được 4.4 điểm. Hãy thử đến Sorae Restaurant - Lounge trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

My Banh Mi

Hãy đến 57 Nguyễn Du, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy My Banh Mi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, My Banh Mi được đánh giá 4.1 điểm. Bạn đã đến My Banh Mi chưa? Rất đáng để thử đấy!

Moo Beef Steak 44 Dong khoi

Bạn có thể tìm thấy Moo Beef Steak 44 Dong khoi tại 44 Đồng Khởi, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Moo Beef Steak 44 Dong khoi được 4.4 điểm. Hãy thử đến Moo Beef Steak 44 Dong khoi trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Tandoor

Bạn có thể tìm thấy Tandoor tại 39 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Tandoor được 4.3 điểm. Hãy thử đến Tandoor trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Cuc Gach Quan

Hãy đến 10 Đặng Tất, phường Tân Định ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Cuc Gach Quan. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cuc Gach Quan được đánh giá 4.5 điểm. Bạn đã đến Cuc Gach Quan chưa? Rất đáng để thử đấy!

3T Grill Restaurant

Hãy đến 29 - 31 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy 3T Grill Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, 3T Grill Restaurant được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến 3T Grill Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

Au Parc

Bạn có thể tìm thấy Au Parc tại 23 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Au Parc được 4.4 điểm. Hãy thử đến Au Parc trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Quán Bụi

Bạn có thể tìm thấy Quán Bụi tại 19 Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Quán Bụi được 4.5 điểm. Hãy thử đến Quán Bụi trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Trung Nguyen Coffee

Bạn có thể tìm thấy Trung Nguyen Coffee tại 219 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Trung Nguyen Coffee được 4.2 điểm. Hãy thử đến Trung Nguyen Coffee trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

TukTuk Thai Bistro

Bạn có thể tìm thấy TukTuk Thai Bistro tại 38 Lý Tự Trọng, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá TukTuk Thai Bistro được 4.1 điểm. Hãy thử đến TukTuk Thai Bistro trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Mountain Retreat

Bạn có thể tìm thấy Mountain Retreat tại 36 Đường Lê Lợi, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Mountain Retreat được 4.2 điểm. Hãy thử đến Mountain Retreat trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Gotcha Saigon

Bạn có thể tìm thấy Gotcha Saigon tại 267 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Gotcha Saigon được 3.5 điểm. Hãy thử đến Gotcha Saigon trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

The Deck Saigon

Hãy đến 38 Nguyễn Ư Dĩ, St ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Deck Saigon. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Deck Saigon được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến The Deck Saigon chưa? Rất đáng để thử đấy!

EON51 Restaurant & Lounge

Bạn có thể tìm thấy EON51 Restaurant & Lounge tại Tầng 50/51/52, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá EON51 Restaurant & Lounge được 4.2 điểm. Hãy thử đến EON51 Restaurant & Lounge trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

L'Usine Le Loi

Hãy đến 151 Đồng Khởi, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy L'Usine Le Loi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, L'Usine Le Loi được đánh giá 4.3 điểm. Bạn đã đến L'Usine Le Loi chưa? Rất đáng để thử đấy!

Curry Leaf Indian Malaysian Authentic Cuisine

Hãy đến 135-31 40th Road, Flushing ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Curry Leaf Indian Malaysian Authentic Cuisine. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Curry Leaf Indian Malaysian Authentic Cuisine được đánh giá 3.9 điểm. Bạn đã đến Curry Leaf Indian Malaysian Authentic Cuisine chưa? Rất đáng để thử đấy!

Sushi Shimizu

Hãy đến 8a/g7 Thai Van Lung ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Sushi Shimizu. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Sushi Shimizu được đánh giá 5.0 điểm. Bạn đã đến Sushi Shimizu chưa? Rất đáng để thử đấy!

Asiana Food Town

Hãy đến Khu B công viên 23, 4 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Asiana Food Town. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Asiana Food Town được đánh giá 4.2 điểm. Bạn đã đến Asiana Food Town chưa? Rất đáng để thử đấy!

Katinat Saigon Kafe - Đồng Khởi

Hãy đến 91 Đồng Khởi ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Katinat Saigon Kafe - Đồng Khởi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Katinat Saigon Kafe - Đồng Khởi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Katinat Saigon Kafe - Đồng Khởi chưa? Rất đáng để thử đấy!

Saigon Garden

Bạn có thể tìm thấy Saigon Garden tại 99 Nguyễn Huệ ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Saigon Garden được 5 điểm. Hãy thử đến Saigon Garden trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Nhà hàng Đức Bảo Gartenstadt

Hãy đến 34 - 36 Đồng Khởi, P. Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Nhà hàng Đức Bảo Gartenstadt. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Nhà hàng Đức Bảo Gartenstadt được đánh giá 4.0 điểm. Bạn đã đến Nhà hàng Đức Bảo Gartenstadt chưa? Rất đáng để thử đấy!

2 Lam Son Bar

Bạn có thể tìm thấy 2 Lam Son Bar tại 2 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 10, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá 2 Lam Son Bar được 4.7 điểm. Hãy thử đến 2 Lam Son Bar trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Qshi Yakatori & ramen

Hãy đến 98 Ho Tung Mau Ben Nghe Ward ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Qshi Yakatori & ramen. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Qshi Yakatori & ramen được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Qshi Yakatori & ramen chưa? Rất đáng để thử đấy!

Nem Nướng Cô Đài

Hãy đến 383 Hoàng Sa, P. Tân Định ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Nem Nướng Cô Đài. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Nem Nướng Cô Đài được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Nem Nướng Cô Đài chưa? Rất đáng để thử đấy!