Blank Lounge Landmark

Blank là một tập hợp các sảnh chờ và quầy bar giải khát, bao gồm một trong những quán bar cao nhất Đông Nam Á, bên trong Landmark 81.

Address: 208 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District Floor 75th - 76th, Landmark 81 Quận Bình Tân ,TP. HCM - Sài Gòn

District : Quận Bình Tân

Website : http://www.blank-lounge.com/

CategoriesRestaurants by district in Saigon