• 23 Nhà hàng - Ăn gì ? Đi đâu ? Món gì ? ở TP. HCM - Sài Gòn

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

32 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 80,000đ - 200,000đ

Mục: Café - Work Study

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

16 Đường Số 43, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 40,000đ - 100,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

14 Ngô Quang Huy, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 500,000đ - 2,200,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

88 Xuân Thủy, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 40,000đ - 250,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

28 Ngô Quang Huy, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 20,000đ - 100,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

39 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 500,000đ - 1,000,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

92 Đường Quốc Hương, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 200,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

48/1 Xuân Thủy, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 500,000đ

Mục: Western - Japanese - Pizza - Italian

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

19, 49B Street, Thao Dien Ward Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 150,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

9 Ngô Quang Huy, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 35,000đ - 200,000đ

Mục: Family - Breakfast - Bakery

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

8C Nguyễn Bá Huân, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 200,000đ

Mục: Beer club

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

55 Ngô Quang Huy, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 200,000đ - 600,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

2 Đặng Hữu Phổ, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 1,500,000đ

Mục: Steakhouse

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

26 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Mục: Western - Family - Group - Hẹn Hò

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

Bali 2, New City Apartment, 17 Đường Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Mục: Beer club - Sports

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

55 Xuân Thủy, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 200,000đ - 500,000đ

Mục: Beer club - Group

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

80C Xuân Thủy, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

SAV6 00 08 Sun Avanue, 28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 25,000đ - 70,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

30 Tống Hữu Định, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 90,000đ - 450,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

19 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 350,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

91 Xuân Thủy, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 40,000đ - 80,000đ

Mục: Café

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

43 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

23 Đường Thảo Điền, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 500,000đ

Mục: Western - Family - Group