• 20 Nhà hàng - Ăn gì ? Đi đâu ? Món gì ? ở TP. HCM - Sài Gòn

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

35 Trương Định, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 20,000đ - 200,000đ

Mục: Món Việt

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

1 Lê Ngô Cát, Phường 7 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 40,000đ - 250,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

280 Pasteur, Phường 8 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 70,000đ - 130,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

306 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

224 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 1,000,000đ - 1,000,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

72 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 300,000đ - 700,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

87 Võ Thị Sáu, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 220,000đ

Mục: Sang trọng - Café

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

252 Điện Biên Phủ, Phường 7 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 300,000đ

Mục: Món Việt - Family - Group

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

32 Võ Văn Tần, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 300,000đ

Mục: Vegan

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

72 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 300,000đ - 700,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

30 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 30,000đ - 150,000đ

Mục: Café - Work Study

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

17 Đường Trần Quốc Toản, Phường 8 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 140,000đ - 550,000đ

Mục: Món Pháp - Café - Desert

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

187 Ter Hai Bà Trưng, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 110,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

38 Trương Quyền, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

72 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 200,000đ - 1,000,000đ

Mục: Sang trọng

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

206 Pasteur, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 15,000đ - 40,000đ

Mục: Café

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

10 Kỳ Đồng, Phường 9 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 200,000đ

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

17 Hồ Xuân Hương, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

216 / 4 Điện Biên Phủ, Phường 7 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 45,000đ - 250,000đ

Mục: Món Việt

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

113 Pasteur, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 30,000đ - 70,000đ

Mục: Món Việt - Family - Group