Luminus Smoothies

Thưởng thức nước trái cây và sinh tố ngon với Luminus Smoothies. Họ cũng có nước trái cây giải độc với ưu đãi là ngon

Address: 280 Pasteur, Phường 8 Quận 3 ,TP. HCM - Sài Gòn

District : Quận 3

Website : https://luminussmoothies.com/

Categories


Pricing

70,000đ - 130,000đ


Restaurants by district in Saigon