Marc&Jen - Healthy Juice & Coffee

Một số loại nước trái cây để giải độc và sức khỏe của bạn. Thưởng thức cà phê và nước trái cây ngon ở Sài Gòn

Address: 3rd floor, 252 Le Thanh Ton Quận 1 ,TP. HCM - Sài Gòn

District : Quận 1

Website : https://marcjen-healthy-juicecoffee.business.site/

Categories


Pricing

50,000đ - 110,000đ


Restaurants by district in Saigon