Nem Nướng Cô Đài ở TP. HCM - Sài Gòn

5/5 Nem Nướng Cô Đài

383 Hoàng Sa, P. Tân Định ,Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn bạn sẽ thấy Nem Nướng Cô Đài. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Nem Nướng Cô Đài được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Nem Nướng Cô Đài chưa? Rất đáng để thử đấy!

383 Hoàng Sa, P. Tân Định

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Category : Món Việt

Mở cửa
Thứ hai : 10:00 - 21:00
Thứ ba : 10:00 - 21:00
Thứ tư : 10:00 - 21:00
Thứ năm : 10:00 - 21:00
Thứ sáu : 10:00 - 21:00
Thứ bảy : 10:00 - 21:00
Chủ nhật : 10:00 - 21:00

383 Hoàng Sa, P. Tân Định Quận 1 ,TP. HCM - Sài Gòn

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận Bình Tân

92 Trường Sa, Phường 17 Quận Bình Tân TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 25đ - 85,000đ

Mục: Café - Group

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

383 Hoàng Sa, P. Tân Định Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn

Mục: Món Việt

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Uncategorized

389 Đường Cây Trâm, Phường 8 Uncategorized TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 30,000đ - 70,000đ

Mục: Café

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

113 Pasteur, Phường 6 Quận 3 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 30,000đ - 70,000đ

Mục: Món Việt - Family - Group

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City BÌnh Thạnh TP. HCM - Sài Gòn

Mục: Món Việt