• Rooftop ở TP. HCM - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

Tầng 50/51/52, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 30,000đ - 500,000đ

Mục: Rooftop