• Hội nhóm ở TP. HCM - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

242 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 300,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

Tầng 1, 30-36 Phan Bội Châu, phường Bến Thành Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 500,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

220 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 200,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

215 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 25,000đ - 450,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

224 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6 Quận 3 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 1,000,000đ - 1,000,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

185 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 25,000đ - 270,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

16 Đường Số 43, Thảo Điền Quận 2 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 40,000đ - 100,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 4

K1 Đường số 30, Phường 6 Quận 4 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 170,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

75 Pasteur, Bến Nghé Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 160,000đ - 650,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

12-14 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 200,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

243 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 80,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

55/3 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 20,000đ - 150,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

48 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 350,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

Rooftop, 98 Nguyễn Huệ, Bến Nghé Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 350,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

187 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 19,000đ - 70,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

74/6 Hai Bà Trưng, Bến Nghé Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 400,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

17-19 Trịnh Văn Cấn, St Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 500,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

Tầng 10, 102 ABC Cống Quynh - WMC TOWER Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 1,000,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

119/5 Yersin, Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 150,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

28 Ngô Quang Huy, Thảo Điền Quận 2 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 20,000đ - 100,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

71 Pasteur, Bến Nghé Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 20,000đ - 150,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

48 Lê Lai, Phường Bến Thành Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 40,000đ - 300,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

56 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 700,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

79 Hai Bà Trưng, Bến Nghé Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 400,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

92 Đường Quốc Hương, Thảo Điền Quận 2 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 200,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

267 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 1,000,000đ - 2,200,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

9A Thái Văn Lung, Bến Nghé Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 400,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

30 Tống Hữu Định, Thảo Điền Quận 2 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 90,000đ - 450,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

52 Pasteur, Bến Nghé Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 60,000đ - 550,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

44 Đồng Khởi, Bến Nghé Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 80,000đ - 250,000đ

Tel:

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

29 - 31 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 350,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 4

240 Đường Khánh Hội, phường 6 Quận 4 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 165,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

219 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 40,000đ - 120,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

267 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 15,000đ - 100,000đ

Mục: Hội nhóm

Tỉnh/Thành : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 7

54 Đường số 6, Tân Phong Quận 7 , TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 300,000đ

Mục: Hội nhóm