• 5 Nhà hàng - Ăn gì ? Đi đâu ? Món gì ? ở TP. HCM - Sài Gòn

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

17 Han Thuyen, Ho Chi Minh City Vietnam BÌnh Thạnh TP. HCM - Sài Gòn

Mục: Italian

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

48/1 Xuân Thủy, Thảo Điền Quận 2 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 500,000đ

Mục: Italian

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 10

5/21 Nguyen Ngoc Loc Ward 14 Quận 10 TP. HCM - Sài Gòn

Mục: Italian

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

11 Đông Du, Bến Nghé Quận 1 TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 250,000đ

Mục: Italian

Tỉnh/Thành: : TP. HCM - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 BÌnh Thạnh TP. HCM - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 1,000,000đ

Mục: Italian